Rüyada Alim Görmek

0
331

Rüyada Alim Görmek

Rüyada Alim Görmek

İnsanlar içinde övülmeye, Dar geçime, Şeref ve izzete, Bir yere bir bilginin geldiğini görmek oraya itibar kazandıracak bir şahsın gelmesine delalet eder.
Ibni Kesir e göre; Rüyada bir cahilin halka ögütler verdigini görmek, halk nazarinda hakarete; bir kimsenin rüyasinda kendisini alim görmesi serefinin artmasina; bir alimin, kendisinden, uyanik iken halkin kötü olarak kabul edecegi bir halin meydana geldigini görmesi, alaya alinmasina; bir alimin kendisini yanina oturtup konustugunu ve güzel sözler söyledigini görmek, inancinda eksiklige, halk arasinda hakaret görecegine delalet eder.
Caferi Sadik (RA) a göre : rüyada alim görmek dört sekilde tabir olunur : Kadir ve kiymet, halk arasinda itibar, makam, adalet. Rüyada bir alimin elini öptügünü görmek, ilminden faydalanmaya; alimin kendisine bir sey verdigini görmek, dünya ve ahiretde yükselecegine, kendini alim ve halki elini öper görmek, halkin ondan hayir ve menfaat görmelerine; alimin ögrencilerine ders vermekle mesgul oldugunu görmek, ilim isteyenlerin çogalacagina, bir alimden ders görmek, ulemanin ilminden faydalanmaya delalet eder. Bir alimin kendisini öptügünü gören isinde yükselir.
Ibn-i Kesir hazretleri demiştir ki:
– Rüyada kendisinin alim olduğunu görmek, şerefinin artmasına işarettir.
Cafer-i Sadık
hazretleri buyururlar ki: Rüyada alim görmek, dört veçhe ile tabir olunur:
a) Kadir ve kıymet,
b) Halk arasında itibar,
c) Makam,
d) Adalet.
Rüyada bir alimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya; alimin kendisine bir şey verdiğini görmek, dünya ve ahirette yüksek dereceye işarettir.

Rüyada alim olmak kişinin itibarının artacağına işarettir.
Kişi alim elbisesi giyip dolanıyorsa ve bu konuma ehil birisi değil ise, yani alakasız bir kişi ise, kişinin riyakar olup halkı kandıracağına, fenalıklar yapacağına işarettir.
Rüyada alim eli öpmek, kişinin o alimden ilim ve irfan alacağına, ondan faydalanacağına işarettir.
İmam Nablusi; rüyada alim görmek, alimlerin meclisi ve medreseleri görmek, çok büyük hayırlara işarettir demiştir.
Rüyada alim ile konuşmak ve güler yüzü ile karşılanmak, rüyayı gören kişinin hayırlı işlerle meşgul olduğuna ve işlerinde rütbe ve derece alacağına işarettir.
Rüyada alim zat görmek ve o alimin bir beldeye geldiğini görmek o beldeye itibar ve bolluk geleceğine işarettir.
İbni Kesir’e göre rüyada alim görmek ve alimin kendisine nasihatlar vermesi, kişinin inanç konusunda eksikleri olduğuna ve halk arasında kötü sözler işiteceğine ya da kötü muamele göreceğine işarettir.
Rüyada alim mezarı görmek ve o zatın mezarını kazıp içerisinden bir şeyler almak, o alimin unutulmuş bir ilmini ortaya çıkarmaya işarettir.

Rüyada alim görmek, son zamanlarda yaşadığınız tüm sıkıntıların geçeceği ve itibarınız artacak anlamına gelir. Bu rüyayı gören kişi gerek iş hayatında gerek aile hayatında huzuru bulacaktır.

Rüyada alim görmek, her açıdan yaşadığınız problemleri ve sıkıntıları unutacak ve huzura kavuşacaksınız.

Rüyada âlim görmek, kıymet, itibar, rütbe ve makamla yorumlanır; gören kimse için hayır ve berekettir.

Bilgin kimseler, ilim meclislerine, ders görülen ortamlara işaret eder.

Cahil birinin rüyada kendini âlim görmesi, aleyhinde bir durumun or­taya çıkmasına işaret eder.

İlim yolunda olan bir kimsenin rü­yada kendinin âlim olduğu görme­si, büyük kıymet ve şerefe erişeceği­ne işarettir.

Bir âlimin yanında oturup, onun sözlerini dikkatle dinlediğini gören kimse, hayra ve menfaate erişir.

Bir bilgin tarafından azarlandığı­nı veya kovulduğunu gören kimse,birçok hayırdan mahrum kalır, halk tarafından aşağılanır ve azar işitir.

Rüyada bir âlimin elini öptüğünü gö­ren kimse, onun ilminden yararlanır.

Rüyada bir âlimin ardı sıra gitti­ğini görmek, doğru yolda olmaya, iyilere uymaya; bir âlimin önünde yürüdüğünü görmek, günah ve is­yana işarettir.

Rüyada bir bilginin kendisine bir şey verdiğini gören kimsenin, dün­yada ve ahirette itibarı büyük olur, makamı yükselir.

Rüyada halkın, bir bilginin elini öpüp ona saygı gösterdiğini gör­mek, insanların o bilginden yarar gö­receğine işarettir.

Rüyada bir bilginin eğitim ve öğre­timle uğraştığını görmek, cehaletin azalmasına, bilinçli dindarlığın art­masına, hayatın kalite kazanmasına işarettir.

Bir âlimden ders aldığını gören kimse, böyle birinden feyiz alır, is­tifade eder.

Bir âlimin kendisini öptüğünü gö­ren kimse, akranları arasında öne çı­kar, önemli görevlerde bulunur.

Bilginler gibi giyinip, onlar gibi dav­randığım gören kimse; eğer ehil de­ğilse, soytarıca davranışlarda bulunur.

Rüyada bir âlim tarafından bir yere davet edilen kimse, devlet hiz­metine girer.

Rüyada bir bilginin yardımıy­la yüksek bir yere çıktığını gören kimse, ilimde ilerler ve insanlardan saygı görür.

Bilinen bir âlimin yüksekten düşme­si, onun itibar kaybetmesine işarettir.

Bilinmeyen bir âlimin yüksek bir yerden düşmesi, o toplumda ilme değer verilmediğini, insanların dün­yalık amaçlar için birbirini yiyip bi­tirdiğini gösterir.

Rüyada güler yüzlü bir âlim gör­mek, sevinç ve mutluluğa, meslek ve işinde ilerlemeye, şeref ve itibara; asık yüzlü âlim görmek, zarar ve ziyana, görevden alınmaya, hor ve hakir olmaya işarettir.

Rüyada bir âlime uyduğunu, onun öğreti ve önerilerini dinlediğini gö­ren kimse, Hz. Peygamber’in (s.a.v) sünnetine uyarak kurtuluşa erer.

Rüyada Alim Olmak

Rüyasında alim olduğunu gören kişi bilgisi, kültürü, aile görgüsü ve hayat tecrübesi sayesinde herkesten önde olacak herkesin kolay elde edemeyeceği başarılar ve zaferler elde edecektir diye yorumlanır. Rüyasında alim olduğunu gören kişi dünya hayatında aşama kaydeder ve mevkii yükselir.

Rüyada Alim Mezarı Görmek

Rüyasında bir alimin mezarını gören kişi, engin bilgilerle ve becerilerle donatılacak demektir. Rüya sahibi eğitim gördüğü alanda doktora, yüksek lisan ya da uzmanlık yaparak, kariyerine büyük bir artı katacaktır.

Rüyada Alimle Konuşmak

Rüyada alimle konuşmak ilk etapta güzelmiş izlenimi verse de güzel olan şeylere işaret etmez. Rüya sahibinin iftiraya uğraması ya da nankörlük görmesi nedeniyle üzülüp, gözyaşı akıtmakla kalmayacağına adeta yıkılacağına işaret eder. Rüya sahibi bu talihsiz olay sonrasında büyük bir güven sorunu yaşayacaktır ve insanlara yeniden güvenmesi bir hayli zaman alacaktır.

Rüyada Alim Birinin Elini Öpmek

Rüyada alim olan kişinin elini öptüğünü görmek, irfan sahibi olmaya ve bilim dünyasından büyük ve önemli işlere imza atmaya bu sayede milleti adına gurur kaynağı olmaya tabir edilir. Rüya sahibinin zekasının da ortalamanın üzerinde olduğu yorumu yapılır.

Rüyada Alimden Ders Almak

Rüyada alimden ders aldığını gören kişi camide hocadan vaaz dinleyecek söylenenleri yerine getirecektir.

Rüyada Alim Görmek