Rüyada Abdest Almak

0
106

Rüyada Abdest Almak

Rüyada Abdest Almak

Rüyada abdest almak, bazı rüyalarda da görüleceği gibi duruma, yerine ve kişiye göre çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen ferahlığa, sevinmeye yahut temizlik olarak yorumlanır. Kimi zaman ise, borçlanmayı, nimetlenmeyi veya günahtan arınmayı sembolize eder. Bazen de uzun bir ömrü simgeler.

Bir kimse rüyada abdest alıp namaz kıldığını görse,rüya görenin borcu varsa,borçlarını ödeyip sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanır. Dere kenarında rüyada abdest almak , rüya sahibinin yolculuğa çıkacağına işaret sayılır yada hasta ise şifa bulur.

Borçlu veya hasta bir kimse rüyada boy abdesti aldığını görse, rüyayı görenin borcundan kurtulacağına, hasta ise şifa bulacağına hükmedilir. Bazen de bekar bir kimsenin rüyada boy abdesti aldığını görmesi, o kişinin evleneceğine işaret sayılır.

Rüyada abdest almak eğer kişi caiz olan bir su ile abdest üzerine abdest aldığını görse;nur üzerine nura ve o kimsenin gönlünün aydınlığına delâlet eder.

Çünkü Hz.Peygam­ber (a s ): “Abdest üzerine abdest almak nurdur.” buyurmuştur. Bir kimsenin rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını görmesi;o kimse­nin istek ve arzularına kavuşacağına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında sudan başka (süt,ayran,çay ve benzeri) şeylerle abdest aldığını görmesi;o kimsenin borç altına gireceğine, kişjnin rüyasında pis bir su ile abdest aldığını görmesi de yine o kim­senin borç altına gireceğine yorumlanır.

Rüyada yarım bir abdest alındığının görülmesi;geçici bir sıkın­tıya maruz kalınacağı ile tabir edilir.

Bir kimsenin rüyasında namaz kılmak maksadıyla abdest aldığını görmesi;o kimsenin çekindiği bir düşmanından dolayı Allah Teâlâ’nın himâyesinde olduğuna yorumlanır.Rüyada abdest almak ve sonrasında namaz kılmak rüyayı gören kimsenin keder ve üzüntülerinden kurtulacağı­na ve dolayısıyla Allah’a şükredeceğine delâlet eder.

Ticârî işlerle uğraşan bir kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi;o kimsenin elinde sermayesi olmadan servet kaza­nacağına işaret eder.Kişinin rüyasında abdesti olmadığı halde çöplük gibi namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmesi;o kimsenin çok arzuladığı bir şeye kavuşamayacağına ve her zaman bunun hasretini çekeceğine yorumlanır.

Bazı rüya yorumcularına göre: Bir kimsenin rüyada abdest almak halini gerçekleştirirse;o kimsenin emaneti yerine vereceğine ve borcunu ödeyeceğine veya yapacağı şahitliğe işaretle tabir olunur.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldığınızı veya cünüplükten do­layı yıkandığınızı görmeniz;keder,üzüntü ve hastalığa maruz kalaca­ğınıza yorumlanır.

İbrahim el-Eş’as’ın yorumuna göre : Rüyada abdest almak görmeniz; üzüntüden kurtulacağınıza, korktuğu­nuzdan emin olacağınıza işaret eder. Hasta bir kimsenin rüyasında güzel bir abdest aldığını görmesi;şifa bulacağına,borçlu bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi;borcunu ödeyeceğine, günahkâr bir kimsenin güzel bir abdest aldığını görmesi; Allah’ın affına mazhar olacağına yorumlanır.

Rüyada Abdest Almak